Příroda a její symbolika hrála v severském umění, designu i architektuře svou zásadní úlohu již od nepaměti. Krajina, ze které získává člověk svou životní energii, pocit klidu a psychického i filozofického vyrovnání, je pro skandinávské designéry důležitá i dnes.
 
Výstavní projekt Nature of Norwegian Design představuje sedm současných norských designérů nebo studií, které se ve své tvorbě neustále obracejí k pomyslné síle přírody a její poetiky. A často velmi doslovně. Výběr několika současných drobných interiérových produktů a doplňků vychází z abstrakce norské krajiny. Autoři jí zhmotňují v naturální předměty, které do našich domovů přinášejí symboly přírody, jejích procesů
a živých organismů, které jí obývají. Výsledkem je tak jakási artificiální norská krajina, kterou tvoří houby, ptáci, zvířata, rostliny nebo fragmenty krajiny. Představujeme tak současný norský design jako poetickou interpretaci drsné severské divočiny v humanisticky měkkých, uživatelsky vstřícných prd a příběhy vyprávějících předmětech.

Instalace výstavy je založena na prolnutí reálných předmětů s audiovizuální projekcí, která zevrubně popisuje jednotlivé exponáty a staví je do širších souvislostí norského designu a architektury minulosti i dneška.

Video: OKOLO