Mladá norská designérka Kristine Five Melvær hovoří o své práci jako o komunikačním prostředku, který vytváří emocionální vztahy mezi předměty a jejich uživateli. Letošní rok přinesl pro autorku řadu nových prototypů a výstav téměř po celém světě. Její skleněné vázy Seasons a Multi nebo porcelánové vázy Obelix se bezprostředně inspirují přírodou a krajinou, ze které autorka pochází. Jsou to především barvy měnících se ročních období, které se v její tvorbě mění ve vizuálně taktilní objekty.

Foto: Archiv Kristine Five Melvær